Soldater uten land

26. februar, 2016

Talsmenn for borgervernsgruppa «Soldiers of Odin» hevder at målet deres er å trygge gatene i norske byer, og i helgen skal de ifølge NRK Rogaland patruljere på Bryne. De har ikke myndighet og ikke representativitet fra timebuen, og deres holdninger fremmer stigmatisering, ekskludering og fremmedgjøring. Gruppen består i hovedsak av svartkledde unge menn, flere av dem med kriminelle rulleblad og tilknytning til høyreekstreme miljø. De fleste nekter å la seg fotografere av media. Miljøpartiet de grønne (MDG) stiller seg sterkt tvilende til at noen med slik fremferd kan utgjøre noen som helst positiv forskjell i Time kommune. Det er politiet som har myndighet til å benytte maktmidler for å opprettholde ro og orden. «Soldatene» kan ikke gjøre noe mer enn andre kan gjøre i gatene dersom noe virkelig alvorlig skulle være i ferd med å skje. Etter vår forståelse vil gruppen heller bidra til å skape større utrygghet for våre innbyggere, og vi tror snarere at deres tilstedeværelse kunne bidra til å øke konfliktnivået på byen i helgen.

Det finnes områder hvor det virkelig er behov for frivillig innsats, og hvor gruppen kunne bidra til det de sier at de ønsker. Siden politiet og natteravnene har fått oppgaven med å trygge gatene våre, kunne «soldatene» engasjert seg der deres frivillighet ville komme til god nytte for deres medborgere: i kampen mot det som er et langt større problem enn helgefyllebråket på Bryne, nemlig den volden tusener av menn, kvinner og barn blir utsatt for i hjemmet – også på Jæren – hver eneste dag. God integrering av de som har måtte flykte til Norge fra krig er også en god investering for trygge gater. De fortjener å vite at de har kommet til et trygt land og at de ikke bare er aksepterte, men også varmt velkomne med sine bidrag til å skape et mer spennende og rikere samfunn for oss alle. De kan også jobbe med holdningsarbeid blant unge menn og kvinner, og bidra til at disse ikke vokser opp til å bli voldsutøvere, eller engasjere seg for ungdom som er havnet litt på siden av samfunnet, slik at disse skal få en bedre hverdag. Vil de absolutt trygge gatene direkte er det åpenbare valget å melde seg til natteravnene, slik at vi alle kan føle oss trygge i deres nærvær og sette pris på innsatsen. Det er viktig med gode, kloke forbilder, som kan formidle verdier som toleranse, likestilling, arbeidglede og respekt for lov og spilleregler i samfunnet. Slike verdier blir ikke fremmet gjennom å gjøre seg til soldater for ekskludering og fremmedgjøring.

Vi vil at Time kommune skal være en åpen og inkluderende kommune med hjerterom og tillit, og mener at «Soldiers of Odin» bidrar til det motsatte. De har ikke demokratisk støtte i kommunen, og vi ber dem derfor om å respektere timebuen og ikke komme til Bryne. Til slutt vil vi gi honnør til alle som allerede bidrar positivt i integreringsarbeidet i kommunen på ulike måter og oppfordre timebuen til å fortsette sitt gode arbeid for å få mennesker til å føle seg velkomne og oppleve Jæren fra sin gode side. Vi vil også minne om at det stadig er rom for at flere engasjerer seg i dette gode arbeidet som gjøres i kommunen vår hver dag.